Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Hermetia_illucens.jpg

UES leerstoel

 

In de mei-vergadering van 1995 van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) werd besloten om de

“UE- leerstoel” in te stellen om het entomologisch onderzoek en onderwijs in Nederland te

stimuleren.

 

De eerste leerstoel werd van 1997 t/m 2002 ingevuld door Prof. Dr. Marcel Dicke aan de

Landbouwuniversiteit Wageningen, in het vakgebied “Insect-plant relaties, in het bijzonder tritrofe

interacties”.

 

De leerstoel werd van 2002 t/m 2006 bekleed door Prof. Dr. Rob Hengeveld aan de Vrije Universiteit

Amsterdam met als onderwerp “Invasie-ecologie van landarthropoden”.

 

Vanaf 2007 t/m 2012 werd de leerstoel ingenomen aan de Rijksuniversiteit Groningen door Prof. Dr.

Menno Schilthuizen inzake “Biodiversiteit van Nederlandse insecten”.

 

In de periode 2014 t/m 2019 werd de leerstoel bezet door Prof. Dr. Matty P. Berg, eveneens aan de

Rijksuniversiteit Groningen met als onderwerp “Soil Fauna and Natural Ecosystem Dynamics”.

 

In de december-vergadering van 2019 werd besloten om met ingang van 2020 de UE-leerstoel, voor

een periode van vijf jaren, te vestigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De nieuwe leerstoel,

met als onderwerp “Insecten bescherming” zal worden ingenomen door Prof. Dr. Dirk Maes. Door de

COVID-19 pandemie is in 2020 de installering meerdere malen uitgesteld. Inmiddels is bekend

geworden dat Prof. Dr. Dirk Maes op 1 augustus 2021 start met zijn bijzonder hoogleraarschap.