Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Myzus_persicae.jpg

UES leerstoel

In de mei-vergadering van 1995 van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) werd besloten om de “UE- leerstoel” in te stellen om het entomologisch onderzoek en onderwijs in Nederland te stimuleren.

 

Huidige leerstoel:

In de december-vergadering van 2019 werd besloten om met ingang van 2020 de UE-leerstoel, voor een periode van vijf jaren, te vestigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De nieuwe leerstoel, met als onderwerp “Insecten bescherming” zal worden ingenomen door Prof. Dr. Dirk Maes. Door de COVID-19 pandemie is in 2020 de installering meerdere malen uitgesteld. Inmiddels is Prof. Dr. Dirk Maes op 1 augustus 2021 gestart met zijn bijzonder hoogleraarschap. Op 17 februari 2023 vondt zijn oratie plaats. Met betrekking tot deze aanstelling en oratie zijn onder andere de volgende berichten verschenen:

Bericht website Radboud Universiteit 

Bericht Nature Today

Contactpagina Radboud Universiteit

 

Voorgaande leerstoelen: 

De eerste leerstoel werd van 1997 t/m 2002 ingevuld door Prof. Dr. Marcel Dicke aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, in het vakgebied “Insect-plant relaties, in het bijzonder tritrofe interacties”.

De leerstoel werd van 2002 t/m 2006 bekleed door Prof. Dr. Rob Hengeveld aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als onderwerp “Invasie-ecologie van landarthropoden”.

Vanaf 2007 t/m 2012 werd de leerstoel ingenomen aan de Rijksuniversiteit Groningen door Prof. Dr. Menno Schilthuizen inzake “Biodiversiteit van Nederlandse insecten”.

In de periode 2014 t/m 2019 werd de leerstoel bezet door Prof. Dr. Matty P. Berg, eveneens aan de Rijksuniversiteit Groningen met als onderwerp “Soil Fauna and Natural Ecosystem Dynamics”.