Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Manduca_sexta_and_podisus_maculiventris.jpg

Strabrechtse Heide

Feestelijke opening nieuw UES-insectenreservaat


Inleiding
Vanaf 19 augustus 2012 is Nederland een bijzonder reservaat rijker. Op die dag is namelijk de Strabrechtse heide bij Eindhoven officieel geopend als insectenreservaat. De opening van het reservaat viel samen met de jaarlijkse Strabrechtse heidedag van Staatsbosbeheer (SBB). Tijdens deze “open dag” liet SBB zien hoe zij de Strabrechtse heide beheert, met daarbij veel aandacht voor insecten. Daarnaast presenteerden andere natuur- en milieuorganisaties hun werk en werden een groot aantal activiteiten voor jong en oud georganiseerd. 

Waarom dit initiatief en wat houdt het in?
Het instellen van de Strabrechtse heide als insectenreservaat is een gezamenlijk initiatief van SBB en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES). Met de status van de Strabechtse heide als insectenreservaat wordt het belang van dit gebied voor insecten onderkend en is het een voorbeeld voor het beheer van andere terreinen. De UES vierde in 2012 haar 75-jarig bestaan en één van de jubilieumactiviteiten was de opening van het insectenreservaat. De UES financiert de herinrichting van de insectentuin, de aanleg van een QR-wandelroute en het plaatsen van een aantal informatiepanelen om bezoekers uitleg te geven over de aanwezige soorten en het op insecten gerichte beheer. Bovendien neemt de UES gedurende een periode van 10 jaar het onderhoud van deze voorzieningen voor haar rekening.

Waarom de Strabrechtse heide?

De Strabrechtse heide is een 1500 ha groot natuurgebied in het zuidoosten van Noord-Brabant. Het gebied bestaat uit uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en heidevelden met vennen. De diversiteit aan leefgebieden maakt dat het gebied een gevarieerde flora en fauna heeft.
Sinds lange tijd voert SBB hier een op insecten afgestemd beheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gescheperde schaapskudde. Schapen zorgen voor open plekken in de heidevegetatie waar de zon de bodem kan verwarmen en insecten een plek kunnen vinden. De aanwezigheid van koeien- en schapenmest zorgt bovendien voor een goede voedingsbodem voor vliegen en mestkevers. Het beheer van 15 ha aan schrale akkers met ruige, kruidige akkerranden en in de winter overstaande gewassen heeft er voor gezorgd dat vele van oudsher aanwezige en aan heide gebonden insectensoorten hebben kunnen overleven.
Dit (traditionele) beheer heeft geleid tot een rijke entomofauna. In het reservaat komen bijzondere insecten voor als gentiaanblauwtje, kommavlinder, kleine ijsvogelvlinder, speerwaterjuffer, gevlekte witsnuitlibel en blauwvleugelsprinkhaan. Voor een aantal soorten is de Strabrechtse Heide de enige vindplaats in het zuiden van het land, bijvoorbeeld voor de heidehommel en grote mierwesp. Daarnaast zijn grote populaties van bijzondere soorten als de boszandloopkever, getraliede schallenbijter en goudgerande schallenbijter aanwezig.

Praktische informatie
De jaarlijkse heidedag is gehouden in De Plaetse. De Plaetse is een nagebouwd historisch Kempens heidedorpje met o.a. een insectentuin en schaapskooi. Daar vond ook de feestelijke opening van het insectenreservaat plaats.

Natuurgebied:    Heeze-Leende, Strabrechtse heide
Locatie:             Schaapskooi De Plaetse, De Plaetse 71, 5591 TX Heeze
Inlichtingen:     Telefoonnummer SBB, 040-2065668