Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Manduca_sexta_and_podisus_maculiventris.jpg

openbare verzamelingen

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting heeft de mogelijkheid om subsidies voor het onderhoud en de huisvesting van openbare verzamelingen op entomologisch gebied te verstrekken. Van deze subsidiemogelijkheid is overigens gedurende een reeks van jaren geen gebruik gemaakt.

Iedere aanvraag voor subsidie dient te worden ingediend bij het secratariaat van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Gegevens zijn opgenomen onder "contact". Bij de indiening van een subsidieaanvraag moet rekening worden gehouden met de in deze website opgenomen richtlijnen.