Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Culiseta_annulata.jpg

eenmalig project

 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting heeft als doelstelling  de bevordering van de Entomologie in Nederland, in de meest ruime zin van het woord. In dit kader worden jaarlijks subsidies verleend voor diverse activiteiten op Entomologisch gebied. In verband met het aanstaande 75 jarig bestaan, in 2012, van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, heeft het bestuur besloten om bovendien één c.q. een klein aantal specifieke projecten te subsidiëren. De doelstelling van dit initiatief is:
a.      Profileren van het maatschappelijk belang van de Entomologie;
b.      Aandacht vestigen op de expertise van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting bij de financiële ondersteuning van de studie aan insecten, spinachtigen en duizend- en miljoenpoten. 

In dit kader heeft het bestuur geïnteresseerden uitgenodigd voorstellen te doen voor uit te voeren, en door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting te subsidiëren, projecten. Tijdens de bestuursvergadering van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, in mei 2010 is besloten de subsidieaanvragen voor de volgende projecten te honoreren.
-De organisatie van een insectenexperience in 2011 ( door de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling)
-Creëren van een lespakket betreffende biologie van Insecten, ten behoeve van leerlingen van voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs (door het Laboratorium voor Entomologie, Wageningen Universiteit).

De Insectenexperience heeft inmiddels van woensdagavond 25 mei tot en met zaterdag 28 mei 2011 plaatsgevonden op de campus van de Wageningen Universiteit en in CineMec in Ede. Tijdens de Insectenexperience is, met groot succes, een groot aantal activiteiten over en met insecten georganiseerd, o.m. een symposium, docententraining, filmfestival, clinics, safari's, kinderuniversiteit, straattheater, games en insectenboulevard. Uitgebreide aandacht is besteed aan de culinaire aspecten aan insecten. Volledige informatie omtrent het verloop van de insectenexperience kan worden verkregen op de website www.insectenexperience.nl.

De lespakketten uit hoofde van het project "creëren van een lespakket betreffende biologie van insecten"  zijn in 2012 en 2013 opgeleverd. Deze lespakketten zijn elders op deze website voor een ieder beschikbaar.

Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting