Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Hyposoter_ebeninus.jpg

UE-stimuleringsprijs

De stimuleringsprijs is primair gericht op studenten biologie/entomologie die onderzoeken c.q. publicaties hebben verricht waarmee de entomologie op opvallende/bijzondere wijze in de publiciteit is gebracht. Deze prijs, ter grootte van EUR. 1.250, kan, op basis van een voordracht, in beginsel jaarlijks worden toegekend. Het is voor iedereen vrij om in dit kader iemand voor te dragen.

======== 

In december 2012 is de Uyttenboogaart-Eliasenstimuleringsprijs uitgereikt aan drs. Tymo Muus. De motivatie om aan hem deze prijs uit te reiken is hieronder weergegeven:

 Ondanks zijn jonge leeftijd is Tymo al behoorlijk lang actief in het wereldje van vlinderaars. Na zich eerst met dagvlinders en macro-nachtvlinders bezig te hebben gehouden vond hij in de kleine vlinders zijn roeping. In korte tijd heeft hij zich deze groep eigen gemaakt en het onderzoek naar kleine vlinders een nieuwe impuls gegeven. In 2007 startte hij samen met Sifra Corver een omvangrijk project gericht op de ontwikkeling van een website met alle beschikbare informatie over kleine vlinders in Nederland. Het doel was om een website te maken met per soort informatie over de taxonomie, identificatie, biologie, ecologie, fenologie en verspreiding, aangevuld met beeldmateriaal van alle stadia. In dit project kon Tymo zijn liefde voor kleine vlinders combineren met zijn deskundigheid op het gebied van webdesign. In de loop van de jaren werd de website steeds verder uitgebreid en gemoderniseerd met een identificatiemodule en de mogelijkheid om via “social media” met elkaar in contact te blijven. Intussen is microlepidoptera.nl uitgegroeid tot hét platform voor kennisuitwisseling over kleine vlinders. Dankzij het werk van Tymo en Sifra is de belangstelling voor kleine vlinders enorm toegenomen. Het team achter microlepidoptera is in de loop der jaren flink gegroeid en ook de jaarlijkse excursies worden druk bezocht. Hierdoor is de kennis over kleine vlinders aanzienlijk toegenomen, die vervolgens op de website een plaats kreeg. Naast al deze activiteiten in het kader van de website is Tymo ook al jarenlang coördinator validatie van nachtvlinders bij waarneming.nl, is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van een lijst met Nederlandse namen voor microlepidoptera en heeft hij al een groot aantal publicaties over kleine vlinders op zijn naam. Kortom, Tymo heeft de kleine vlinders groot gemaakt met behulp van zijn website, publicaties en de organisatie van excursies en cursussen. Zijn werk verdient daarom veel lof en waardering en dat is de reden dat Tymo vandaag de UES-Stimuleringsprijs krijgt uitgereikt.

========

In 2008 is de UE-stimuleringsprijs, op voorstel van de Mierenwerkgroep van de NEV, toegekend aan drs. Jinze Noordijk. Deze toekenning vond plaats op grond van de volgende argumenten:

"Het bestuur van de Mierenwerkgroep van de NEV heeft kennisgenomen van het project "Geleedpotigen in snelwegbermen op de Veluwe" en meent dat dit een opvallend initiatief is, dat de aandacht vraagt voor de entomologische waarde van de wegbermen ten bate van natuurbescherming en ontwikkeling."