Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Culiseta_annulata.jpg

UE MSc Thesis Prijs 2017

Jaarlijks looft de UES een prijs uit voor de beste Master Thesis op het gebied van de Entomologie  in Nederland.

De UE MScThesis Prijs 2017 is toegekend  aan: Ilse Scholten (Radboud Universiteit) voor haar thesis, getiteld

“Do populations of Dytiscus latissimus choke on the diet of their larvae? A comparative study of the larval feeding ecology of Dytiscidae”.

De prijs is tijdens de Entomologendag op 15 december 2017 uitgereikt.