UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Meest gelezen artikelen:

enquete

Waarover zoekt u informatie?
 

Even voorstellen.....

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) en de Van Groenendaal-Krijger Stichting (VGKS) zijn beide organisaties die zich bewegen op het terrein van de Entomologie in Nederland.

Zij beheren fondsen die worden ingezet ter bevordering van de (wetenschappelijke) studie van insecten.

Beide staan onder hetzelfde bestuurslichaam, dat bestaat uit een dagelijks bestuur aangevuld met het bestuur van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV).

 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting tot bevordering van de entomologische wetenschap werd in 1937 opgericht door Dr D.L. Uyttenboogaart en zijn vrouw E.D. Uyttenboogaart-Eliasen. 

Het doel van de stichting is het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidie ten behoeve van activiteiten op het gebied van de entomologie in Nederland. Zie ook ons beleidsplan

Lees meer...
 

Van Groenendael-Krijger Stichting

De Van Groenendael-Krijger Stichting ter bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland, zoals de officiële naam is, heeft conform de statuten in het bijzonder tot doel het prepareren, rangschikken, bewerken en in stand houden van de door de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde Indo-Australische Lepidoptera verzameling, alsmede het bevorderen van de bestudering van de indo-australische Lepidoptera, waarbij de voornoemde verzameling een belangrijk deel van het studiemateriaal dient te verschaffen.   
 
De stichting is in 1979 opgericht door de heer J.M.A. van Groenendael en zijn echtgenote mevrouw A.H. Krijger. Na het overlijden van de heer Van Groenendael is de door hem opgebouwde Indo-Australische Lepidoptera verzameling geleidelijk overgedragen aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam (ZMA). Na het overlijden van de weduwe van de heer Van Groenendael werd het vermogen van de stichting geheel ter beschikking gesteld aan het bovengenoemde statutaire doel.
 
In 2010 is het ZMA samengevoegd met het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis (Naturalis) te Leiden. Als gevolg daarvan is de Van Groenendael-Krijger collectie, samen met de overige ZMA collecties, verplaatst naar Leiden waar deze wordt samengevoegd mat de collectie van Naturalis.
Per 1 januari 2013 is de gehele collectie van Naturalis, inclusief de voormalige collectie van het ZMA, en daarmee de Van Groenendael-Krijger collectie, in eigendom overgedragen aan het Rijk.
 
Het  beleid van de Van Groenendael-Krijger Stichting is momenteel gericht op het volgen alsmede subsidiëren van de ontsluiting voor wetenschappelijk onderzoek en invoeging van de Van Groenendael-Krijger collectie in de collectie van Naturalis.
 
Zolang de werkzaamheden aan bovenbedoelde verzameling naar het oordeel van het bestuur niet zijn voltooid, zullen de activiteiten van de stichting niet of slechts beperkt gericht zijn op het bevorderen van het algemene doel van de stichting.
Nadat de werkzaamheden aan bovengenoemde verzameling zullen zijn voltooid, worden de gelden van de stichting besteed aan de bevordering van de entomologische wetenschap in Nederland in de meest algemene zin.
 

Prijzen

Teneinde onderzoeken alsmede publicaties op het gebied van entomologie te bevorderen heeft het bestuur van de stichting een drietal prijzen ingesteld, te weten de: 

 

Lees meer...
 

Nieuws

Recent toegevoegd:

deadline eerstvolgende subsidieaanvraag

Nog:
te gaan tot 15 april 2019
You are here: Home