Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Anagyrus_pseudococci.jpg

UES leerstoel


Tijdens de mei vergadering in 1995 van het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) werd besloten de UE-leerstoel aan een Nederlandse universiteit in te stellen om entomologisch onderzoek en onderwijs in Nederland te stimuleren. 

De eerste leerstoel werd van 1997 t/m 2002 ingevuld door Prof. Dr. Marcel Dicke aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, in het vakgebied "Insect-plant relatie's, in het bijzonder tritrofe interacties". 

De tweede leerstoel werd van 2002 t/m 2005 bekleed door Prof. Dr. Rob Hengeveld aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als onderwerp "Invasie-ecologie van landarthropoden".

Vanaf 2007 t/m 2012 werd de derde leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen ingenomen door Prof. Dr. Menno Schilthuizen inzake "Biodiversiteit van Nederlandse insecten". 

Met ingang van 2014, is voor een periode van vijf jaar, de vierde leerstel bezet door Prof. Dr. Matty P. Berg eveneens aan de Rijksuniversiteit Groningen met als onderwerp "Soil Fauna and Natural Ecosystem Dynamics". 

In februari 2016 is door Prof. Dr. Matty Berg een oratie gehouden, met als titel:

Bodemdieren als bouwstenen: Over het belang van biobouwers voor de ontwikkeling van ecosystemen 

 
 
 
Matty Berg
Matty Berg

 

De Nederlandse biodiversiteit bestaat voor een groot deel uit bodemdieren. Bodemfauna is een verzamelnaam voor een verscheidenheid aan diersoorten die hun levenscyclus geheel of grotendeels in de bodem doorlopen. Bodemdieren, zoals pissebedden, regenwormen, termieten of springstaarten zijn een belangrijke schakel in het ecosysteem en dragen bij aan vele ecosysteemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid en infiltratie van overvloedige neerslag.

In de nieuwe leerstoel ‘Bodemfauna en natuurlijke ecosysteem dynamiek’ draait het om de manier waarop interacties tussen ondergrondse fauna en het bodemecosysteem bepalend zijn voor het voortbestaan van beiden, zodat het leveren van ecosysteemdiensten gewaarborgd blijft. Dat is een actuele vraag omdat klimatologische extremen de potentie hebben om interacties tussen soorten te verstoren, met gevolgen voor het ecosysteem.

Prof.dr. Matty Berg wil met zijn oratie vooral een lans breken voor een specifieke groep van bodemfauna, de biobouwers, die een onderkende maar zeer essentiële bouwsteen vormen in de organisatie van ecosystemen. Bodembiobouwers veranderen hun leefomgeving, de bodem, wat van voordeel is voor henzelf en andere soorten. Een voorbeeld zijn regenwormen en kwelderspringers die door graafactiviteit structuur geven aan de bodem. Hiermee maken zij de bodem geschikt voor andere bodemorganismen die niet de mogelijkheid hebben om te graven. Bovendien is de structuurverbetering door omwoeling mede bepalend voor bodemvruchtbaarheid en optimale groei-omstandigheden voor planten en daarmee onze voedselproductie.

Een belangrijke vraag die overblijft is hoe goed biobouwers zich kunnen aanpassen aan klimaatextremen en hoe hun aanpassing bijdraagt aan de levensvatbaarheid van het ecosysteem. Deze vraag zal in het kader van de leerstoel op de kwelder van Schiermonnikoog worden onderzocht aan een sleutelsoort, de kwelderspringers, die via hun graafactiviteit en de afbraak van strooisel een sterk effect uitoefen op de organisatie van ecosystemen.

Meer informatie

  • prof.dr. M.P. Berg
  • Leeropdracht: Bodemfauna en Natuurlijke Ecosysteemdynamiek
  • De leerstoel is ingesteld door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting die als doel heeft het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland.
  • Faculteit: Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.