UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting tot bevordering van de entomologische wetenschap werd in 1937 opgericht door Dr D.L. Uyttenboogaart en zijn vrouw E.D. Uyttenboogaart-Eliasen. 

Het doel van de stichting is het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidie ten behoeve van activiteiten op het gebied van de entomologie in Nederland.

In de documenten BELEIDSPLAN en PRIVACYVERKLARING kunt u de benodigde achtergrondgegevens inzien

 Subsidie wordt onder meer verleend voor het doen van onderzoek, het afleggen van werkbezoeken, het bijwonen van congressen en symposia, het ondersteunen van de uitgave van publicaties en het gebruik van apparatuur benodigd voor entomologisch onderzoek.

De bestuursleden van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, in het bijzonder de bestuursleden van de Nederlandse Entomologische Vereniging, die allen statutair zitting hebben in het bestuur van de stichting, zijn gaarne bereid u bij het opstellen en het indienen van uw aanvraag te helpen. Het lidmaatschap van de Nederlandse Entomologische Vereniging is geen voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie.

Naast het verlenen van subsidies geven de statuten een aantal andere terreinen aan, waarop de UES eveneens actief is:

  • -Instellen of doen voortbestaan van een speciale leerstoel aan een Nederlandse universiteit. 
  • -Het subsidiëren van publicaties op Entomologische gebied. 
  • -Het onderhouden en verrijken van de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
  • -Het geven van subsidies voor het onderhoud en huisvesting van openbare verzamelingen op Entomologisch gebied. 
  • -Het toekenning van prijzen op Entomologische gebied.
 
You are here: Home missie algemeen Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Nieuwsberichten

Meest gelezen:

Recent toegevoegd: