UE-Stichting.nl

Hoofdmenu voor internet explorer gebruikers:

zoeken

Toegekende subsidies onderzoeken

 
Jaar
 Titel
2016Inventarisatie van dagvlinders in geïsoleerde bosgebieden in Dahomey Gap in Oost-Ghana, Togo en Bénin, samen met het Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité in Cotonou, Bénin.
2016Studie van Geometridae van Nieuw Guinea in het National History Meseum, Londen, t.b.v. de website papua-insects.nl (Stichting Papua Insecten).
2016Study of the ecology of mosquitoes to increase understanding of the dynamics of vector-borne diseases.
2016 Cursus in 2017 in Bosnië en Slovenië over larvenhuidjes van libellen. 
2016 Op zoek naar de ontbrekende libellenaquarellen uit de collectie van Selys. 
2016Onderzoek naar het voorkomen, de verspreiding en de cologie van zweefvliegen op Cyprus.
2016Moderniseren van de website "leafminers and plant galls of Europe".
2016Organiseren van een kaderweekend Wantsen, NJN en JNM.
2016Digitalisering van de collectie Henk van Mastrigt (KSP collectie)
2016 Verzamelreis Syrphidae naar Zuid-Oost Kenia 
2016Verzamelen van Carabidae in Iran en voorbereiden van publicaties.
2016Entomologische inventarisatie Rottumerplaat met malaisevallen
2016Veldwerk in Buthan samen met het Bhutanese National Biodiversity Centre, Sherbitan en de Royal University,    Sherubtse.
2016Inventarisatie van dagvlinders in een nog grotendeels onaangetast bosgebied in Centraal Kameroen.
2016Studiereis in Zuid Engeland voor het verzamelen van Trichoptera.
2016Langdurig onderzoek aan de Haliplidae (Coleoptera)
2016Ontsluiten en beschikbaar maken van Zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Rotatoria) en Entomologische waarnemingen (Macrofaune, insecten) uit het archief van de Hydrobiologische Vereniging.
2016 Verzamelreis Lepidoptera, Suriname.
2016Studiereis in Wit Rusland, Pripjat, voor het verzamelen van Trichoptera.
2016Studiereis, gericht op mieren, naar het Gorongosa National Parc, Mozambique
2015 Langdurig onderzoek aan Haliplidae (Coleoptera) 
2015 Studiereis naar de Universiteit van Wenen, inzake opstellen van een tabel van Schietmotten van de Benelux. 
2015 Verzamelreis naar Mongolië betreffende verzamelen van Diptera, met de focus op Syrphidae, Conopidae, Stratimilidae en verschillende families van Acalyptraten. 
2015 Verzamelreis in Wit-Rusland betreffende Syrphidae en overige arthropoden. 
2015Verzamelreis in de toendragebieden van Scandinavië betreffende zeldzame soorten (exuviae van) libellenlarven. 
2015Studiereis naar Canada betreffende Nepticulidae, Opostegidae en Heloizelidae.
2015 Verzamelreis in de Alpen en Apennijnen betreffende Anonconotus. 
2015 Studiereis in Roemenië betreffende parasitic wasps, met nadruk op Chalcidoidae (Hymenoptera). 
2015 Verzamelreis in Ghana betreffende West Afrikaanse dagvlinders. 
2015 Organisatie van een workshop over insecten voor IVN leden-gidsen op de Strabrechtse Heide. 
2015 Verzamelreis in Taiwan en Okinawa betreffende verzamelen van zweefvliegen (Syrphidae) en sommige andere Diptera. 
2015Onderzoek naar de biologische waterkwaliteit van verschillende watertypen in de Dongevallei aan de hand van Macrofauna. 
2015Fotograferen van Lepidoptera (Geometridae) in het Natural History Museum, London, t.b.v. revisies en faunistische overzichten op www.papua-insects.nl
2015 Studiereis naar het westen van Buthan betreffende Libellen, in samenwerking met het Buthanese Biodiversity Centre en de Royal University of Buthan. 
2015 Samenstellen van een zoekkaart en poster over Sprinkhanen. 
2015 Re-identifying photographing and digitizing the Cave beetle collection of Naturalis Biodiversity Centre. 
2015 Studiereis naar Suriname betreffende Libellen 
2015 Verzamelreis in Iran betreffende Tenebrionidae en Carabidae. 
2014
Samenwerkingsverband van Nederlandse Entomologen om samen met Peruaanse collegae een bijdrage te leveren aan de kennis van insecten in Peru
2014
Reiskostenvergoeding voor het bezoek aan NBC te Leiden om te werken aan en ordenen en restaureren van de Papilionidae-collectie
2014
Verzamelreis in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal betreffende verzamelen van exemplaren  van het zweefvliegengenus Spheginobaccha (Diptera: Syrphidae)
2014
Het compileren en monteren van een videofilm over het gedrag en het houden van angelloze bijen. 
2014
Revisie van de Palearctische soorten van het zweefvliegen genus Eumerus.
2014
Project "Photographic Guide of European Dragonflies Exuviae" 
2014Bestuderen en fotograferen van (type)materiaal van uilvlinders (Noctuidae) en spanners (Geometridae) van Nieuw Guinea in de collectie van het Natural History Museum in Londen
2014
Ontwikkelen van een cursus "Rode Bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk, biodiversiteit en bosbeheer"
2014  Uitvoeren van determinatiewerkzaamheden van de Europese bijen door Nederlandse Entomologen in samenwerking met andere Europese Entomologen
2014
Uitvoeren van veld- en collectiewerk in de omgeving van Cairns, Australië
2014
Organiseren van een workshop  Insecten en heidebeheer
2014
Inventarisatie op het gebied van dagvlinders in Centraal Kameroen
2014
Inventarisatie van (boombewonende) mestkevers in het Cusuco National Park in Honduras gedurende Operation Wallacea 
2014
Het opzetten van een Muggenradar
2014
Studie van de Spiegelkevercollectie (Coleopterae: Histeridae) van Piet Kanaar in NCB Naturalis, Leiden
2014
Inventariseren van het dagvlinder fauna van Pieridae in Sichan en Yunnan, China. Tevens het verzamelen van data van het genus Araschnia (Nymphalidae)
2014
Verzamelen van Diptera, met focus op Syrphidae, in Mongolië
2014
Studie/verzamelreis naar Vogelkop in Papua Nieuw Guinea
2014
Langdurig onderzoek aan de Haliplidae (Coleoptera)
2014Studie/verzamelreis naar Cambaga Escarpment en Boabeng-Fiema en Coastral forest, Ghana
2013Collectiestudie aan Erebidae (Arctiinae) en Noctuidae van Nieuw Guinea in NHM, Londen 
2013 Inventariseren van bosfragmenten in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap in Twente, gericht op het voorkomen van territoriale mierensoorten, i.c. de Rode Bosmier en de Glanzende Houtmier 
2013 Zoektocht naar Libellenlarvenhuidjes in Zuid Spanje en Portugal t.b.v. de Europese collectie daarvan 
2013 Verzamelen van dagvlinders en gegevens omtrent hun ecologie in Suriname 
2013 Starten van een inventarisatie nachtvlinders van Suriname
2013 Reiskosten voor het werken aan de Pachliopta collectie van Naturalis, Leiden.   
2013 Digitaliseren van de aquarellencollectie van Edm. de Selys Longchamps bij KBIN, Brussel 
2013 Studiereis naar Benin om kennis te vergaren van de ziekten en plagen die honingbijen teisteren 
2013Studiereis voor onderzoek naar de dagvlinder van Ebogo, Centraal Cameroun. 
2013 Door de NJN organiseren van een kennismakingsweekend op het gebied van nachtvlinders 
2013 Ondersteuning van DNA onderzoek van de Agananinae 
2013 Organiseren van een studiereis naar drie universiteiten resp. onderzoeksinstituten in Zwitserland 
2013 Verzamelreis van Diptera (Syrphidae) in het Siberische verre oosten en de Altai  
2013 Langdurig onderzoek aan de Haliplidae (Coleoptera) 
2013 DNA analyse van de intraspecifieke structuur van de Erebia Euryale en Erebia Manto 
2013 Organiseren van een nachtvlinderestafette op 37 natuurkampen 
2013 Ontwikkelen en vervaardigen van een poster over insecten t.b.v. de promotie van de insectenwetenschap 
2013 Aanschaf van een kleine generator voorde KNNV voor onderzoek aan nachtvlinders 
2013 Studie en verzmelreis naar de libellenfauna van Suriname 
2013 Studiereis naar de Nankai Universiteit, Tianjin, China 
2013 Onderzoek naar de microvlinders van Nederland en België 
2012 Studiereis voor onderzoek naar de dagvlinder van Cameroun 
2012 Aanschaf nieuwe Honda generator EX7 
2012 Studiebezoek aan Natural History Museum te Londen 
2012 Studiereis voor onderzoek aan de larven van de Orthetrum Nitidinerve en andere libellensoorten 
2012Reis- en verblijfkosten voor het determineren van het Papilionidae materiaal van de ZMA collectie 
2012 Verzamelreis en op naam brengen van de Carabidae van het eiland Socotra 
2012 Studiereis voor onderzoek naar sprinkhanen en krekelfauna op het eiland Socotra 
2012 Ontwikkelen van een digitale determinatiesleutel voor Nederlandse insecten 
2012 Insectenreservaat Strabrechtse Heide 
2012 Onderzoeksproject aan de oorsprong en verspreiding van asymetrische geslachtskenmerken onder de Cholevidea kevers. 
2012 Verzamelen van verspreidingsgegevens uit de "supplementory"collectie en het fotograferen van holotypen uit de bijzondere collectie van het British Museum. 
2012 Verzamelreis Arachnida Opilliones, nadruk op Leiobunum en Nelima (Sclerosomatidae) in Marokko en Spanje. 
2012 Studiereis naar Universiteiten in Changsha, Guanzhou, Fuzhou (China) en het Agricultural Research Institute te Taichung (Taiwan). 
2012 Studiereis naar Cameroun voor onderzoek naar dagvlinders. 
2012 Meerdaags veldonderzoek naar schietmotten. 
2012 Langdurig onderzoek aan Haliplidae (Coleoptera). 
2012 Studie- en verzamelreis naar de Libellenfauna van Suriname. 
2012 Systematics, biogeography and ecology of equatic bugs of Mount Kinabalu, Sabah, East Malaysia 
2012 The 2012 expedition to the Crocker Range and Kinabalu, Borneo. 
2012 Uitkijkvlonder voor de Sierlijke Witsnuitlibel in de Weerribben. 
2012 Maken van een televisieserie. 
2012 Project Zoetwaterinsecten door JNM. 
2012 Organiseren van een symposium ter gelegenheid van het 50 jarig "Silent Spring"jubileum. 
  
 
You are here: Home subsidies toegekende subsidies

Nieuwsberichten

Meest gelezen:

Recent toegevoegd: