Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

Brevicoryne_brassicae_Pieris_brassicae.jpg

75 jaar UES

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting  is in 1937 opgericht. Dit betekent dat in het jaar 2012 de stichting 75 jaar bestond. In dit kader is door het bestuur van de stichting een aantal activiteiten ondernomen om aan dit 75 jarig jubileum een ruimere bekendheid te geven.

In dit kader zijn subsidies verstrekt voor bijzondere projecten. Naast de in 2011 aan de Wageningen Universiteit gehouden "Insectenexperience" en het insectenreservaat op de "Strabrechtse heide" is subsidie verleend voor het opstellen van een lespakket betreffende biologie van Insecten, ten behoeve van leerlingen van voortgezet- en middelbaar onderwijs. Dit lesmateriaal is voor een ieder beschikbaar en elders op deze website opgenomen.  

Tevens werd in het kader van het 75 jarig jubileum van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, op 25 februari 2012, een symposium gehouden. Dit heeft plaatsgevonden in Artis, te Amsterdam. Lees meer over het programma van het symposium, getiteld: "Fascinatie voor Insecten"